Eğitim

Eğitim - İstanbul İtfaiyesi

İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ilk olarak 1937 yılında, hala Fatih’te bulunan itfaiye binasında, “İtfaiye Okulu” adı altında eğitim vermeye başlar.

Eğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesi

1988 yılında Bahçelievler‘de yapımı tamamlanan ve faaliyetlerine burada devam edilen İBİTEM merkez binasında 6 adet dershane, 200 kişilik konferans salonu, yangın güvenlik simülasyon odası, baca denetim birimi, kurum arşivi, basımhane, depolar, kütüphane ve spor salonu bulunur. Tırmanma ve merdiven eğitim kulesi, yüksekte çalışma kulesi, muhtelif çaplarda eğitim kuyuları,  kurtarma eğitimlerinin yapıldığı eğitim binası ve eğitim asansörü de eğitim merkezi sınırları içinde yer alır.

Eğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesi

Eğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesiEğitim - İstanbul İtfaiyesi

Türkiye’de kurulan ilk eğitim merkezi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi İBİTEM’de, itfaiye personelinin eğitimlerinin planlaması, gerçekleştirilmesi ve istasyonlarda uygulanan ders programlarının entegrasyonunu sağlar.

İtfaiye Eğitim Merkezi’nde; özel kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında” görev yapan gönüllülere, İstanbul’da yaşayan vatandaşlara ve ana okuldan başlayarak üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarıyla yurt içi ve yurt dışında görev yapan itfaiyecilere eğitimler verilir.

Eğitim - İstanbul İtfaiyesi

Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin yanı sıra; 2014 yılından bu yana mobil eğitim araçlarıyla, eğitim meydanlara taşınarak hizmet halkın ayağına götürülür.

Eğitim - İstanbul İtfaiyesi

 

İtfaiye Eğitim Merkezinde verilen eğitimler, talep edilmesi halinde özel kamu kurum ve kuruluşların kendilerine ait yerlerde de gerçekleştirilebilir. Eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi verilir.

Eğitim - İstanbul İtfaiyesi

İBİTEM’de verilen tüm bu eğitimlerin yanı sıra, İstanbul il sınırları içindeki köylerde kurulan “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında” görev yapan personele, yangın, arama, kurtarma, malzeme bilgisi gibi temel itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra, ilkyardım eğitimleri de verilir.

Baca Denetim Birimi

İstanbul’da doğalgazın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte baca yangınlarında ciddi bir azalma görülür. Bacaların kullanımından kaynaklanan tehlikeleri en aza indirmek amacıyla İBİTEM’e bağlı “Baca Denetim Birimi” tarafından verilen eğitimler, yazılı ve görsel basın aracılığıyla duyurularak halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanır.

Baca temizlik işlemleri İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş baca ve yağlı kanal temizleme firmaları aracılığıyla yapılır. Baca temizlik işlerinin kontrol ve denetimleri ise yine İBİTEM’deki “Baca Denetim Ekipleri tarafından yapılır.

Teknik ve Akademik Destek Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi İBİTEM, İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, İstanbul İtfaiyesi’nin desteğiyle 2000 - 2001 öğretim yılında açılmış olan “İtfaiyecilik” programının akademik olarak daha da geliştirilmesi amacıyla öğretim elemanı, staj imkanı ve teknik imkan sağlar.

  • İstanbul Üniversitesi İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu’nda “Araç ve Malzeme Bilgisi” ve “Kurtarma” eğitimleri İBİTEM tarafından verilir.
  • 2011 -2012 Öğretim yılında ise;

“İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” alanında, iş organizasyonu yaparak yangına müdahale edecek, can ve mala zarar gelmesini önleyecek, arama kurtarma çalışması yapacak, mesleği ile ilgili temel hesapları bilecek, yangın önleme ile ilgili tedbirleri bilecek ve uygulayacak, doğal afet öncesi hazırlıkları yapacak/yaptıracak, teknik iş gücünün eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve İstanbul Bayrampaşa Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arasında işbirliğini sağlamak amacıyla PROTOKOL yapılmıştır.

Veri Hazırlama Bölümü

Hizmet içi eğitimlerde kullanmak ve vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan kitap, CD, animasyon, simülasyon şeklindeki materyaller İtfaiye Eğitim Merkezi’nde hazırlanıp basılır.

 Eğitim - İstanbul İtfaiyesi  Eğitim - İstanbul İtfaiyesi

 

Ayrıca İtfaiye teşkilatının 1923 yılında belediyelere devri ile birlikte düzenlenmiş olan yazılı kaynakları ve belgeleri İBİTEM’e bağlı “arşiv” biriminde “e-arşiv” yönetmeliğine uygun olarak muhafaza edilir.