İlkyardım Eğitimleri

Temel İlkyardım Eğitimi; İstanbul halkına yönelik olarak olası deprem, kaza, yangın gibi yaşamı tehdit eden her türlü olay karşısında fertlerin temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden personel sayısına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla verilmektedir.

Eğitim Başvuruları

Başvurular;

- Resmi yazı/dilekçe ile Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy İstanbul adresinde yer alan Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğüne,

- Telefon/mail ile 0 (212) 455 32 00 - 01 telefon ve acililkyardim@ibb.gov.tr -acilyardimmud@ibb.gov.tr adresine,

- Alo153 Beyaz Masa/bizzat müracaat ile alınmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitimi (Katılım Belgeli):

Temel ilkyardım konularının tamamı teorik ve pratik olarak sunulur. Eğitimin süresi;toplamda 16 saat olup gelen gruba göre iki gün veya üç gün olarak belirlenir.
Eğitim grupları; en az 10, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.
Eğitim, sertifikalı eğitim düzeyinde yapılmakta olup eğitim sonunda İlkyardım Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi (Sertifikalı):

Temel ilkyardım konularının tamamı teorik ve pratik olarak sunulur. Eğitimin süresi;toplamda 16 saat olup iki gün olarak belirlenir.
Eğitim grupları; en az 5, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.
Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin, eğitim tarihinden itibaren 30 gün içinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 4 saatlik teorik ve pratik temel ilkyardım sınavına katılması zorunludur. Bu süre aşıldığında eğitim tekrarı gerekmektedir.
Eğitim, sertifikalı bir eğitim olup sınavda başarılı olan katılımcılara eğitim sonunda İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimliği verilmektedir.

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi (Sertifikalı):

Eğitim öncesi mevcut ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimliği Merkeze teslim edilir.
Temel ilkyardım konularının teorik ve pratik olarak sunulur. Eğitimin süresi; toplamda 8 saattir.
Eğitim grupları; en az 5, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.
Eğitimini tamamlayan kursiyerlere, eğitim sonunda güncel İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimliği verilmektedir.

İlkyardım Semineri:

İlkyardımın temel konu başlıkları üzerinden ana hatları ile gidilerek, ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak, doğru bilindiği halde ilkyardım uygulaması olarak yapılması sakıncalı olan toplumda yaygın davranışların önüne geçmek, talep sahiplerini temel ilkyardım eğitimlerine yönlendirmek amacıyla 2 saat süresince gerçekleştirilir.
Eğitim grupları; en az 50 kişiden oluşur, üst sınır ise eğitim verilecek salonun fiziki şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Talep sahibi, fiziki ve teknik şartları (bilgisayar “Microsoft power point”, ses sistemi (mikrofon-hoparlör), projeksiyon, projeksiyon perdesi) uygun eğitim mekânı temin etmelidir.
Talep sahibi, İlkyardım Eğitmeninin eğitim günü eğitim verilecek mekâna ve eğitim sonu Merkezimize ulaşımını sağlar.

Açıklama

Eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim salonlarında veya Kurumumuzca uygun görülerek İlkyardım Yönetmeliği mevzuatı gereklilikleri yerine getirmiş Merkezimiz dışı bir yerde de verilebilir.
Sertifikalı Eğitimlerin uygulanması, sınavın yapılması, dokümantasyon işlerinin takibi vs. unsurlar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün denetimine tabi olarak koordineli olarak yürütülmektedir.
Sertifikalı/katılım belgeli eğitim materyalleri; projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, bilgisayar (internet erişimi olan), ayaklı yazı tahtası (en az 50 cmx70 cm),  yetişkin CPR eğitim maketi,  çocuk CPR eğitim maketi, bebek CPR eğitim maketi, güncel eğitim dokümanı (dijital veya basılı), sargı bezi, üçgen sargı, gazlı bez (spanç), makas, ıslak mendil, basit atel (farklı boyutlarda), battaniye, elastik bandaj, eğitim tipi otomatik eksternal defibrilatör ve metronom her bir eğitim sınıfında bulundurulmaktadır.
İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
İlkyardım eğitimleri ile ilgili her türden görüş, öneri ve şikâyetleriniz için Alo 153 Çözüm Merkezi Hattını kullanınız.

2022 YILI EĞİTİM ÜCRETLERİ

Temel ilkyardım eğitimi (katılım belgeli) ve ilkyardım semineri ÜCRETSİZ yapılmaktadır.
Temel ilkyardım eğitimi (sertifikalı) ve temel ilkyardım güncelleme eğitimi (sertifikalı); Belediyemiz personeline ücretsiz, diğer talep sahiplerine İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Tespit Komisyonunca belirtilen ücret üzerinden sunulmaktadır.
 

HİZMETİN ADI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNCA KURSİYER BAŞINA BELİRLEN ÜCRET

Temel İlkyardım Eğitimi (Sertifikalı)

150 TL + KDV (Kişi Başı)

Temel İlkyardım Eğitimi (Sertifikalı) (Güncelleme)

150 TL + KDV (Kişi Başı)

Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanıcı Eğitimi (OED)     

135 TL + KDV

İlkyardımcı Belgesi ve Kimlik Kartı

Merkezimiz tarafından basılacaktır.

Kayıp Belge Yenileme

150 + KDV

*İlkyardım Sınavı Ücreti; 47,25 TL’dir.

**Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanıcı Eğitimi (OED) Sınavı Ücreti; 15,75 TL’dir.

 

Açıklamalar

1- Ambulans Sağlık Tedbiri Bekleme Ücretine KDV dahil olup; IBB hizmet birimlerine ücretsiz, IBB iştirak şirketleri ile kamu ve özel diğer kurumlarına belirtilen tarife üzerinden ücretlendirilir.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü ambulansları ile taşınan hasta ve yaralı kişilerden ücret talep edilmeyecektir.

3- Sertifikalı ilkyardım eğitimi, OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi ve ilkyardım güncelleme eğitimi ücretleri yıl içinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği tarife değişikliğine göre güncellenecektir.

4- Ücretli ilkyardım eğitimleri (sertifikali, OED, güncelleme) IBB personeline ücretsiz olup, IBB iştirak şirketleri ile kamu ve özel diğer kurumlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen tarife üzerinden ücretlendirilir.

5- Eğitim ve sınav ücretleri ücret+ KDV seklinde belirlenmektedir.

6- Sınav ücretleri gerek IBB personeli gerekse diğer kurumlar tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili hesabına yatırılmaktadır.

7- Katılım belgeli ilkyardım eğitimleri ile ilkyardım farkındalık eğitimleri ücretsizdir.

8- Bu tarife hükümleri Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğünce uygulanmaktadır.

9- Bu tarife 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir.

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi N: 15 Fatih/İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 32 00-01 acililkyardim@ibb.gov.tr -acilyardimmud@ibb.gov.tr - https://www.ibb.istanbul

 

 
 

1- VAT is included in the Ambulance Medical Precaution Waiting Fee; Free to IBB service units, to IBB affiliate companies and other public and private institutions

charged at the specified rate.

2- Istanbul Metropolitan Municipality Emergency Aid and Lifesaving Directorate's ambulances charge a fee for sick and injured persons.

will not be.

3- Certified first aid training, OED (Automatic External Defibrillator) training and first aid update training fees during the year in Istanbul Provincial Health Department

It will be updated according to the change in the tariff determined by the Directorate.

4- Paid first aid trainings (certified, OED, update) are free of charge to IBB personnel, and they are provided to IBB subsidiaries and other public and private institutions.

It is charged according to the tariff specified by the Health Directorate.

5- Training and exam fees are determined as fee + VAT.

6- Exam fees are deposited to the relevant account of Istanbul Provincial Health Directorate by both IBB personnel and other institutions.

7- First aid trainings with participation certificates and first aid awareness trainings are free of charge.

8- The provisions of this tariff are approved by the Emergency Aid and Lifesaving Directorate.

9- This tariff is valid between 01.01.2022 and 31.12.2022.