Kalite Yolculuğumuz

 • İstanbul İtfaiyesinin Kalite Yolculuğu
 • Kalite Politikamız
 • ISO Kalite Belgesi
 • Hizmet Standartları

İstanbul İtfaiyesi, gelişen ve  değişen hizmet ihtiyaçlarına yönelik vatandaşın beklentilerini karşılamayı, sürekli iyileştirmeyi ve en iyisi olmayı hedefleyerek çıktığı bu yolda, kalite yönetim sistemini uygulayarak kalite ve mükemmellik konusunda büyük adımlar atmıştır.

Bu amaçla; İstanbul İtfaiyesi yönetimi, alınan kararlar doğrultusunda 2006 yılında sistematik olarak kalite çalışmalarına başlamıştır. Bu tarihten itibaren Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek 07.09.2009 tarihinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasının alınmasına hak kazanılmıştır. 21 Şubat 2019 tarihinde, gelişen ve değişen dünyayı takip etmek adına, kuruluşların güncel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan ISO 9001:2015’e geçiş yapılmıştır.

 

En iyi itfaiye hizmetini sunma yolunda; üç asrı askın köklü geçmişe sahip, güçlü, onurlu, cesur, özverili ve daima hazır İstanbul’un İtfaiyesi,

- Riskleri gözetmeyi ve yönetmeyi,

- Gelişen teknoloji ve yenilikleri yakından takip ederek bilgi ve birikime dayalı karar almayı,

- Gerekli değişim ve dönüşümleri çeviklikle gerçekleştirmeyi,

- Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

- İşbirliği içerisinde ve ekip ruhuyla vazifelerini ifa etmeyi,

Kalite politikası olarak taahhüt eder.

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

 

 

Hizmetin Adı

Başvuruda istenen belgeler

Hizmetin tamamlanma süreci (En geç)

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Eğitim-Tatbikat

 

 1. Vatandaş kurum/kuruluşlara verilen yangın güvenlik eğitimleri/tatbikatları dilekçesi
 2. Ücretli eğitimler için, başvuru yılına ait İBB hizmet/ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair belge
 3. İlkyardım eğitimleri eğitim talep formu
 4. Okulların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne dilekçe/yazı ile başvurması

Yangın Güvenlik Eğitimleri: 15 Gün

 

İlkyardım Eğitimleri: 60 Gün

 

Afetlerden Korunma Eğitimleri: 120 Gün

Eğitim,Tatbikat,Tanıtım Amaçlı Hizmet Binası/İstasyon Ziyareti
 1.  Başvuru dilekçesi

 15 Gün 

İtfaiye Olay Raporu (Yangın Raporu)

 

 1. Rapor içeriğinde ismi geçen kişiler için nüfus cüzdanı veya ehliyeti, ruhsat, ikametgâh veya tapu belgelerinden herhangi biri
 2. Rapor içeriğinde ismi geçen kurum/kuruluşlar için kurum/kuruluşu temsile yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü, noter onaylı yetki belgesi, kurum/kuruluş kimlik kartı belgelerinden herhangi biri

15 Gün

Ek Rapor(İtfaiye Olay Raporları için)

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Rapor içeriğinde ismi geçen kişiler için nüfus cüzdanı veya ehliyeti, ruhsat, ikametgâh veya tapu belgelerinden herhangi biri
 3. Rapor içeriğinde ismi geçen kurum/kuruluşlar için kurum/kuruluşu temsile yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü, noter onaylı yetki belgesi, kurum/kuruluş kimlik kartı belgelerinden herhangi biri

5 Gün

Şehirlerarası Hasta Nakil İşlemleri

 

 1. Hastanın ambulans ile taşınması uygundur ibareli hastalık raporu
 2. Muvafakatname ve ambulans talep dilekçesi
2 Gün

Tedbir Amaçlı Araç Görevlendirme (Parlayıcı, Patlayıcı ve Kimyevi Madde Taşıyan Tırlara Arabalı Vapurla Geçişlerde Refakat Etmek İçin, Protokol, Spor Karşılaşmaları gibi durumlar için)

 

 1. Dilekçe
 2. Başvuru yılına ait İBB hizmet/ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair belge

2 Gün

Araç/Tesis Kiralama (İtfaiye Aracı, Motopomp Dalgıç Pompa, Tatbikat Alanı, Film vb. konular için)

 

 1. Dilekçe
 2. Başvuru yılına ait İBB hizmet/ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair belge
1 Gün
Baca Temizleme Firmalarına Baca Temizleme Hizmeti Yetki Belgesinin Verilmesi(Baca Temizleme Bilgi Formu, Sertifika)

 

 1. Dilekçe (Baca temizleme yetki belgesi almak ve yenilemek isteyen tüm şirketler devem eden yetki döneminin 2.yılının ekim ayında dilekçe ile müracaat eder.)
 2. Yönetmelik Ek- 1 de istenilen belgeler ve diğer şartların en geç 1 aralık ‘a kadar yerine getirilmesi istenir ve denetleme yapılır.
120 Gün
Bilgi ve belge talepleri (kurum, kuruluş ve kişilerin araştırma, anket, tez vb. konular)
 1.  Dilekçe

30 Gün

 

 

‘’Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.’’

  

 

 

 

  
İlk Müracaat Yeri

İtfaiye Daire Başkanlığı

 

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreter Yardımcılığı

İsim

Remzi ALBAYRAK

 

İsim

Murat YAZICI

Unvan

İtfaiye Daire Başkanı

 

Unvan

Genel Sekreter Yardımcısı

Adres

İtfaiye Cad. Zeyrek Mah. No: 9 34083 Fatih / İSTANBUL

 

Adres

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Fatih / İSTANBUL

Tel

(0212) 402 84 00 – (0212) 402 84 01

 

Tel

(0212) 455 21 00

Faks

(0212) 455 43 33

 

Faks

(0212) 455 26 87

E-Posta

remzialbayrak@ibb.gov.tr

  Posta myazici@ibb.gov.tr

 

İtfaiye Daire Başkanlığı - Hizmet Standartları - PDF Dosyası