Yangın Önlem İşlemleri

İşyeri Denetimi Sonrasında İstenilebilecek Belgeler

Şirketler İçin;
İşyeri Denetimi Sonrasında İstenilebilecek Belgeler;
 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
1
İşyeri eksik belge tamamlama dilekçesi        
Müdürlüğümüzden veya internet adresimizden takip edebilirsiniz
2
Muavafakatname (aslı)
Noter
3
Taahhütname (aslı)
Noter
4
Tarihi Yapı Belgesi (aslı)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden
 
5
Tarihi Yapı Yazısı (aslı
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından

Şahışlar İçin,
İşyeri Denetimi Sonrasında İstenilebilecek Belgeler;

 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
1
İşyeri eksik belge tamamlama dilekçesi        
Müdürlüğümüzden veya internet adresimizden takip edebilirsiniz
2
Muavafakatname (aslı)
Noter
3
Taahhütname (aslı)
Noter
4
Tarihi Yapı Belgesi (aslı)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden
 
5
Tarihi Yapı Yazısı (aslı)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
6
İkametgah Belgesi (aslı)
E Devletten veya Muhtarlıktan