Eğitim

 • Eğitim
 • Verilen Eğitimler
 • Tesislerimiz
 • Yangın Güvenlik Eğitim Bilgi Formu

Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için ilk olarak 1937 yılında Fatih ilçesinde kurulan eğitim merkezi daha sonra Bahçelievler ilçesindeki İtfaiye Eğitim Merkezi binasına taşınmıştır. İtfaiye Eğitim Merkezi'nin; Anadolu yakasında Büyükbakkalköy, Avrupa yakasında Resneli Eğitim tesisleri bulunmaktadır.

Önceliği, İstanbul İtfaiyesi personelinin mesleki, temel ve geliştirme eğitimlerinin planlaması ve yürütülmesi olan İBİTEM, Türkiye’nin diğer illerinde ve yabancı ülkelerde görev yapan itfaiyecilerin, merkezi yerleşime uzak bölgelerde kurulan gönüllü itfaiye istasyonlarında görev yapan gönüllülerin temel er eğimi ve mesleki eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca; kamu ve özel sektör çalışanlarına yangın güvenliği ve önlemleri, anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine itfaiye mesleğini tanıtmak ve bilinçlendirme, itfaiye lisesi ve itfaiye meslek yüksekokulu öğrencilerine müfredata bağlı mesleki eğitimler, halka afet ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerinin kazandırılması eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Eğitim Merkezi, yılda ortalama 80.000 kişiye farklı konularda itfaiye ile ilgili eğitim vermektedir.

Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin yanı sıra; 2014 yılından bu yana mobil eğitim araçlarıyla, eğitim meydanlara taşınarak hizmet halkın ayağına götürülür.

İtfaiye Eğitim Merkezinde verilen eğitimler, talep edilmesi halinde özel kamu kurum ve kuruluşların kendilerine ait yerlerde de gerçekleştirilebilir. Eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi verilir.

İBİTEM’de verilen tüm bu eğitimlerin yanı sıra, İstanbul il sınırları içindeki köylerde kurulan “Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında” görev yapan personele, yangın, arama, kurtarma, malzeme bilgisi gibi temel itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra, ilkyardım eğitimleri de verilir.

Teknik ve Akademik Destek Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, İstanbul İtfaiyesi’nin desteğiyle 2000 - 2001 öğretim yılında açılmış olan “İtfaiyecilik” programının akademik olarak daha da geliştirilmesi amacıyla öğretim elemanı, staj imkanı ve teknik imkan sağlar.

 • İstanbul Üniversitesi İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu’nda “Araç ve Malzeme Bilgisi” ve “Kurtarma” eğitimleri İBİTEM tarafından verilir.
 • 2011 -2012 Öğretim yılında ise;

“İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” alanında, iş organizasyonu yaparak yangına müdahale edecek, can ve mala zarar gelmesini önleyecek, arama kurtarma çalışması yapacak, mesleği ile ilgili temel hesapları bilecek, yangın önleme ile ilgili tedbirleri bilecek ve uygulayacak, doğal afet öncesi hazırlıkları yapacak/yaptıracak, teknik iş gücünün eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve İstanbul Bayrampaşa Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arasında işbirliğini sağlamak amacıyla PROTOKOL yapılmıştır.

 

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNCE VERİLEN YERİNDE EĞİTİMLER

 1. YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ YERİNDE
 2. YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ İBİTEM’DE
 3. YANGIN TATBİKATI
 4. YETKİ BELGELİ BACA FİRMALARINA VERİLEN EĞİTİMLER
 5. KAMU VE ÖZEL OKULLAR

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER

 1. İTFAİYE TARİHİ VE ORYANTASYON
 2. HABERLEŞME
 3. YANGIN KİMYASI VE DAVRANIŞI
 4. YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ VE KULLANIM TEKNİKLERİ
 5. YANGINA MÜDAHALE EKİPMANLARI
 6. YANGINDA ARAMA KURTARMA
 7. KURTARMA EKİPMANLARI
 8. KURTARMA BECERİLERİ
 9. ARAÇ BİLGİSİ
 10. İTFAİYE ARAÇLARI-I
 11. ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE
 12. SU TAHLİYESİ VE TEMİNİ
 13. İTFAİYECİ GÜVENLİĞİ
 14. TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZI
 15. BACA BİLGİSİ VE MÜDAHALE TEKNİKLERİ
 16. YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ
 17. METRO VE TÜNELLERDE MEYDANA GELEN İTFAİ OLAYLARA MÜDAHALE
 18. İTFAİYE ARAÇLARI II
 19. OLAY ÖNCESİ MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI
 20. OLAY KOMUTA SİSTEMİ
 21. TEHLİKELİ MADDE OLAYLARINA MÜDAHALE
 22. İLERİ SEVİYE KURTARMA
 23. SEL VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA
 24. BİNA ÇÖKMELERİ VE TOPRAK KAYMALARINDA ARAMA KURTARMA
 25. ASANSÖRDEN KURTARMA
 26. YANGIN ÇIKIŞ SEBEBİNİN TESPİTİ
 27. TRAFİK KAZALARINA MÜDAHALE
 28. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (BYKHY)
 29. İTFAİ OLAYLARI RAPORLAMA
 30. MEVZUAT BİLGİSİ 

Merkez Bina

İBİTEM merkez binasında 6 adet dershane, 200 kişilik konferans salonu, yangın güvenlik simülasyon odası, baca denetim birimi, kurum arşivi, basımhane, depolar, kütüphane ve spor salonu bulunur. Tırmanma ve merdiven eğitim kulesi, yüksekte çalışma kulesi, muhtelif çaplarda eğitim kuyuları,  kurtarma eğitimlerinin yapıldığı eğitim binası ve eğitim asansörü de eğitim merkezi sınırları içinde yer alır.

Büyükbakkalköy ve Resneli İtfaiye Eğitim Tesislerimiz

İstanbul’un yerleşim alanı ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Anadolu yakası Büyükbakkalköy ve Başakşehir Resneli eğitim tesisleri faaliyete geçirilir.

Büyükbakkalköy’de hizmet içi eğitimler, kamu özel kurum ve kuruluşlarla halka yönelik yangın güvenlik eğitimleri ve gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilir.

Resneli Eğitim Tesisi ise dünyanın kullandığı en son teknolojilere sahip bir itfaiye eğitim tesisidir.  Burada yapılan eğitimlerde, itfaiyecinin gerçek olaylarda karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan yüksek sıcaklık, yoğun duman, karanlık ortam, patlama, büyümesi ve yangın yerindeki tehlikeler, senaryolar eşliğinde fiziksel ve zihinsel olarak yaşatılır. Tesisin kullanılmasıyla birlikte yapılan eğitimler, gece görüşlü ve yüksek ısıya dayanıklı kamera sistemleriyle etkinlikleri ölçülüp, kayıt altına alınabilir.

Resneli İtfaiye Eğitim Tesisi

Büyükbakkalköy Tesisi

Gözlem ve Değerlendirme Binası

Koteynerlerdeki yapılan eğitimlerin gözlenmesi, kayıt edilmesi, müdahale öncesi hazırlığın yapıldığı bölümdür.

Bina içerisinde gözlem odası, toplantı odası, mutfak, wc, banyo ve eğitime hazırlık odası bulunmaktadır

Yangın Evi

 • Dumanlı ve karanlık ortamlarda ilerleme teknikleri
 • Yangının merkezini bulma
 • Yangında mahsur kalanları arama ve kurtarma
 • Duman tahliye teknikleri
 • Kişisel koruyucu ekipman ve termal kamera eğitimi

Atak Konteyneri

 • Yangın sırasında yanmamış gazların ani parlamaların gözlenmesi
 • Gazların parlaması sırasında izlenmesi gereken müdahale teknikleri
 • Oluşabilecek gaz parlamalarını engellemek için yapılan soğutma çalışmaları

Gözlem ve Müdahale Konteyneri

 • Yangının gelişim süreçlerini izlemek
 • Doğru ve etkin müdahale yöntemlerinin uygulanması
 • Yangın sırasında oluşan yüksek ısı ve dumanlı ortamlarda müdahaleciyi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlamak

Yangın Patlama Konteyneri

 • Kapalı mekanlardaki yangınlarda patlamaların oluşumunu izleme
 • Kapalı mekan yangınlarında patlama risklerini (backdraft) tanıma
 • Patlama tehlikesine (backdraft) karşı alınacak tedbirler ve müdahale yöntemleri

Tavalar

Söndürme cihazı doğru kullanım teknikleri eğitimi tavalar kullanılarak verilmektedir.

Yangın Güvenlik Eğitimi; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre oluşturulan acil durum ekiplerine ve diğer başvuranlara, yangınla mücadele bilgisini,yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilme becerilerini kazandırmak amacıyla verilmektedir.

Eğitimler İtfaiye Eğitim Merkezinde ve Yerinde Eğitim olmak üzere iki ayrı kategoride, 18 ders saati
(3 gün) olarak verilmektedir. 3 günlük eğitimin 1.ve 2.günü teorik 3.günü uygulamalı olarak 09:30 – 15:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Firmalar/Kurumlar tarafından talep edilen Yangın Söndürme Tatbikatlarının Eğitim süresi 2 saat olup 10:00-12:00 veya 14:00:16:00 saatlerinde yapılmaktadır. Başvurular öncelikle ibitem@ibb.gov.tr adresine yapılmalıdır.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre yapılan eğitim sonunda “Katılım Belgesi” verilmektedir.

2021 YILI EĞİTİM VE TATBİKAT ÜCRETLERİ

(17/12/2020 tarihli ve 1368 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiştir.)

Yerinde Eğitim: 6.120 TL (Grup başına) 3 gün - 18 saat)

İBİTEM’de Eğitim: 480 TL (Kişi başına), (3 gün - 18 saat)

Yerinde Tatbikat Ücreti: 1.100 TL (Sadece tatbikat talep eden firmalar tatbikat malzemesi firmaya ait)

İBİTEM’de Tatbikat Ücreti: 2.300 TL (20 personele kadar tatbikat malzemesi dahildir.)

İBİTEM’de Tatbikat Ücreti: 3.000 TL (40 personele kadar tatbikat malzemesi dahildir.)

Tatbikat Alanı Kiralama Ücreti: 1.450 TL

Not: Yerinde ve İbitem’deki Eğitimlerde katılım Belgesi düzenlenmekte olup, Yangın Söndürme Tatbikatlarında sadece tatbikatın yapıldığına dair ilgili kurum ya da kuruluşlara üst yazı yazılmaktadır.
*Kamu Kurumları KİT’ler, BİT’ler, kamu yararına çalışan dernek, vakıfların eğitim ve tatbikatları ücrete tabi değildir.

Eğitime başvuracak olanlar; eğitim ücretlerini EFT ile yatırabilirler. (Eğitim ücretini EFT ile yatıranlar eğitim gününden önce, İtfaiye Eğitim Merkezinin aşağıda telefon numaraları yazılı şubeleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.)

YERİNDE EĞİTİMLER

Gruptaki katılımcı sayısı; en az 10, en fazla 40 kişi olmalıdır.
Uygun eğitim salonunun hazırlanması ve tatbikat malzemelerin temini; başvuran kuruluşa aittir.
Görevlendirilen eğitmenin ulaşımı; başvuran kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitmen İBİTEM Kocasinan veya İBİTEM Büyükbakkalköy’den alınıp eğitim sonunda tekrar bırakılacaktır.
Eğitim Salonunun Hazırlanması: Aşağıda belirtilen ekipman ve malzemeler eğitim salonunda hazır
bulundurulmalıdır.


1) Bilgisayar (Microsoft PowerPoint sunum programı ve hoparlör)
2) Projeksiyon
Tatbikat İçin Gerekli Malzemeler:
1) Tatbikat için güvenli bölgenin tespiti
2) Söndürme tatbikatı için (40 kişi için) 30 lt. mazot, 15 lt. benzin, 50 kg katı yakıt
3) 2 kişiye 1 Adet 6 kg’lık ABC tipi Kuru Kimyevi Tozlu ve 8 kişiye 1 adet 5 kg’ lık
Karbondioksit Gazlı taşınabilir yangın söndürme cihazı
4) Sıvı yangını için 100 cm x 100 cm x 20 cm boyutlarında sızdırmaz vasıfta metal tava
5) 150 cm uzunluğunda 0,5 cm çapında ucuna üstüpü bağlı demir maşa
6) Yakıt dökmek için 1-2 litre kapasiteli metal maşrapa
Not: İrtibat için aşağıdaki telefonları arayabilirsiniz.

İBİTEM (Avrupa yakası için):
Zafer Mahallesi Mahmutbey Yolu Atatürk Cad. No: 40 Kocasinan - Bahçelievler / İstanbul
Telefon: (212) 402 82 09 – (212) 402 82 00 – GSM : (507) 691 01 94

İBİTEM (Anadolu yakası için):
Setüstü Mevkii Samandıra Yolu Cad. Büyükbakkalköy İtfaiye İstasyonu Maltepe / İstanbul
Telefon: (216) 586 55 10 – GSM : (507) 691 01 92