Haberler

Depremin 10.yılında AKOM'dan örnek çalışma18 Ağustos 2009 Salı
AKOM, Afet Bilgi Sistemi AKOMAS’ı hayata geçirdi.
  AKOMAS’la uluslararası afet veri tabanlarından bazılarının kapsam, sunum, norm ve erişebilirlik açısından incelenmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde geliştirilmekte olan Afet Bilgi Sistemi’nin uluslararası veri tabanlarıyla karşılaştırarak, afetlerin uluslararası standart ve normlarda gerçek zamanlı olarak izlenmesi amaçlanmakta.

2005 yılından itibaren Türkiye’de ve dünyada olan afetleri haftalık bültenler halinde listeleyen AKOM, 2008 yılından itibaren afetleri interaktif haritalarla görsel olarak ta yayınlamaya başlamıştı. AKOMAS’ın diğer ulusal afet bilgi sistemlerinden farkı; sadece ulusal değil uluslararası afetlere ait bilgileri de arşivinde listelemesi ve saklamasıdır.

AKOM Afet Bilgi Sistemi Türkiye ve dünyayı etkileyen doğal ve insan kaynaklı afetlerden, afet arşivi kriterlerine uygun olanları kapsamakta. Ancak AKOMAS arşivine; savaş, iç çatışmalar ve nüfus hareketleri dahil edilmemiştir. 

Veri tabanında; afetin türü, yeri, tarihi vb yer almakta ve harita üzerinden afet verisinin sorgulaması yapılmaktadır.  Haftalık afetler Türkiye için (Şekil 1) ve Dünya için (Şekil 2) olarak iki ayrı haritada gösterilmektedir.

AKOMAS Afet Bilgi Sisteminde yer alan afetlerin ölçütleri şunlardır;

- 10 veya daha fazla ölü,
- 50 veya daha fazla yaralı,
- 100 veya daha fazla etkilenen kişi,
- Acil durum ilan edilmesi,
- Uluslararası yardım çağrısı.

AKOMAS’da yer alan afetlerin uluslararası normlara uygun olması için veritabanında GLIDE Numarasına (EQ-20090101-0181-TUR şeklinde) göre ve CRED kriterlerine uygun olarak numaralandırma yapılmaktadır.

Bu sistemde ilk iki karakter EQ afet türünü, sonraki 8 karakter 20090131 olay tarihini, sonraki dört rakam sıra numarasını ve son üç karakter ülke kodunu göstermektedir.

AKOMAS kapsamında hazırlanmış olan afet veri tabanı arşivinde afetin yeri, türü ve tarihi esas alınarak sorgulama yapılabilmektedir.

Sorgulama sonucu oluşan listeden seçilen afete ilişkin ayrıntılı bilgiye de ulaşmak mümkündür.

Depremin 10.yılında AKOMdan örnek çalışma - Haberler - İstanbul İtfaiyesi

Depremin 10.yılında AKOMdan örnek çalışma - Haberler - İstanbul İtfaiyesi

AKOMAS veritabanına ilaveten İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İstanbul’daki itfai olayları; olay saatini, meydana geldiği yer ve türünü açıklamalı olarak arşivlemekte ve ayrıca, AKOMAS kapsamında Türkiye’de olan 4 den büyük ve Dünyada olan 6’dan büyük depremler anında SMS yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili yöneticilerine bildirilmektedir.

Depremin 10.yılında AKOMdan örnek çalışma - Haberler - İstanbul İtfaiyesi

2005 yılından bu yana İBB AKOM-Kentsel Risk ve Deprem İzleme Birimi; gerek afet bülteniyle gerekse haritalarla Türkiye’de ve Dünya’da meydana gelen afetlerin ve önemli olayların raporlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, AKOM afet bilgilendirme sisteminde ki zayıf ve güçlü yönler ulusal ve uluslararası afet veritabanlarıyla karşılaştırılarak, özellikle İstanbul’u ve çevresini etkileyebilecek tüm doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerin ve önemli olayların arşivlenmesi ve sorgulanabilmesi için AKOMAS geliştirildi.

Bu çalışmanın bir amacı da ulusal ve uluslar arası alanda yürütülecek afet zararlarını azaltma programlarına altlık hazırlanmasına yardımcı olmaktır. 

AKOMAS afetle ilgili çalışan tüm kullanıcılara hem istatistiksel hem de görsel veri sağlayarak, mevcut bilgilerin paylaşımını sağlamaktadır. AKOMAS’ın gelecekte uluslararası afet veritabanlarına da bilgi sağlaması hedeflenmektedir. 


Depremin 10.yılında AKOMdan örnek çalışma - Haberler - İstanbul İtfaiyesi

AKOMAS’ta yayınlanan tüm haberler; Anadolu Ajansı, İBB İtfaiye, Hükümet Kuruluşları, Medya kuruluşları, Doğal Afet Sigortalar Kurumu, Doğal afet arşiv siteleri, Türkiye Ulusal Afet Arşivi(TUAA), BU Kandilli Rasathanesi, Uluslar arası Afetler Epidemiyoloji Merkezi (EMDAT), Asya Afet Zararlarını Azaltma Merkezi (GLIDE), Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) den toplanmaktadır.