Ambulans Hizmetleri

İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığının ilgili tüm mevzuatlarına uygun olarak, yaygın ve tam donanımlı ambulans filomuz, eğitimli ve yetkin sağlık personeli, güçlü teknolojik alt yapısı ile 7/24 saat esasına göre 37 Hızır Acil İstasyonumuz kesintisiz acil sağlık ve hasta nakil hizmeti vermektedir. Hızır Acil Ekiplerimiz, doktor veya ilk ve acil yardım teknikeri, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücüsü olmak üzere 3 personelden oluşmaktadır. 

Acil sağlık ve hasta nakil hizmetlerimizin kapsamı;

Acil hastalık durumlarında, yaralanmalarda, yangın, infilak, göçük, kaza ve benzeri durumlarda yerinde acil yardım hizmetlerini başlatmak, hasta naklini sağlamak ve nakil süresince acil yardım hizmetlerini vermek,
Olağan dışı durumlarda acil yardım hizmetlerini vermek,
Toplumsal olaylar, miting, sportif faaliyetler, konser vs. sırasında tıbbi acil durumlar için önlemler almak, gerekiyorsa acil yardım hizmetleri vermek,
Hastaneler arası nakil hizmeti vermek,
Sosyal endikasyon içeren hastaların naklini yapmak,
Ambulans ile şehirlerarası nakli gereken hastaların naklini sağlamaktır.

Ambulans Başvuruları

Acil sağlık başvuruları; 112 acil çağrı hattı veya Hızır Acil İstasyonlarımıza bizzat başvuru ile alınmaktadır.
Şehir içi hasta nakil başvurusu; başvuru sahibi (hastanın birinci derece yakını),  hastaya ait ''Hastanın ambulans ile taşınması uygundur/gerekmektedir.'' ibareli hastalık raporu/epikriz raporuyla Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy İstanbul adresinde yer alan Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğümüze bizzat başvuru yapar. Başvuru sırasında başvuru sahibinden muvafakatname ve ambulans talep dilekçesi alınır.
Şehirlerarası hasta nakil başvurusu; başvuru sahibi (hastanın birinci derece yakını), hastanın hastalıklarının ve mevcut durumunun yazılı olduğu ve  ''hastanın ….. İlindeki evine/ ….. Hastanesine ambulans ile nakli uygundur/gerekmektedir.'' ibareli hastalık raporu ile Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy İstanbul adresinde yer alan Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğümüze bizzat başvuru yapar. Başvuru sırasında başvuru sahibinden muvafakatname ve ambulans talep dilekçesi alınır.
Sağlık tedbiri amaçlı ambulans başvurusu; başvuru sahibi, resmi yazı/dilekçe ile Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy İstanbul adresinde yer alan Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğümüze bizzat başvuru yapar.

Şehir İçi Hasta Nakli:

İstanbul il sınırları içerisinde tedavi gördüğü sağlık kuruluşuna ambulans ile nakli gereken vatandaşların, talepleri üzerine Hızır Acil Ekibimiz tarafından ikamet ettikleri adreslerinden sağlık kuruluşuna (evden hastaneye nakil) ve sağlık kuruluşundan (hastaneden eve nakil) ikamet ettiği adreslerine ve hastanın tedavisi gereğince, bulunduğu sağlık kuruluşundan bir başka sağlık kuruluşuna nakilleri (hastaneler arası nakil) sağlanır.

Şehirlerarası Hasta Nakli:

Hızır Acil Ekibimiz tarafından hasta/yaralının İstanbul’dan diğer illere tedavi gördüğü sağlık kuruluşuna veya ikamet ettiği adreslerine nakli sağlanır.

Sağlık Tedbiri Amaçlı Görevlendirme:

Doğalgaz çalışması, yıkım, çok sayıda katılımcının bulunduğu toplumsal olaylar, plajlar, konser, miting, spor müsabakaları, vb. durumlarda meydana gelebilecek acil sağlık durumlarında olay yerinde tıbbi müdahaleyi başlatmak ve hastaneye nakli gerçekleştirebilmek için tedbir amaçlı ambulans görevlendirilmektedir. Talep edildiğinde veya gerekli görülmesi halinde sağlık çadırı oluşturulur.

Acil Sağlık Hizmeti:

Hızır Acil Ekibimiz, İstanbul halkına yönelik acil sağlık sorunlarında hasta veya yaralı adresine giderek hastane öncesi acil sağlık müdahalesini yapar, sonrasında gerek görüldüğü takdirde acil sağlık müdahalesini sürdürerek en yakın ve uygun olan sağlık kuruluşuna güvenli bir biçimde naklini sağlar.

Açıklama

Hızır Acil Ekibimiz, öncelikli olarak acil sağlık sorunları için görev yapmaktadır. Acil sağlık hizmetinin yoğun olduğu durumlarda hasta nakil hizmetleri programlarında gecikmeler veya nakil gerçekleşmemesi durumu oluşmaktadır.

Ambulans hizmetleri ile ilgili her türden görüş, öneri ve şikâyetlerinizi, Alo 153 Çözüm Merkezi hattından ya da https://cozummerkezi.ibb.istanbul web sitesindeki bağlantıdan iletebilirsiniz.

2024 YILI AMBULANS ÜCRETLERİ

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin düzenlediği ücret tarifesine göre 2024 yılında sadece Sağlık Tedbiri Amaçlı Görevlendirme hizmeti ücrete tabidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan faaliyetlerde ücret alınmamaktadır.

HİZMET ADI - BİRİM FİYATI

Ambulansın Sağlık Tedbiri Bekleme Ücreti - 1.120 TL / saat

Ambulansın Şehir İçi Nakli - Ücretsiz

Ambulansın Şehirlerarası Nakli - Ücretsiz

Acil Sağlık Hizmeti - Ücretsiz

 

Acil Yardım ve Can Kurtarma Şube Müdürlüğü

Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy, İstanbul

Telefon: +90 212 455 32 00-01 hastanakil@ibb.gov.tr -acilyardimmud@ibb.gov.tr -https://www.ibb.istanbul