Baca Temizleme Yetki Belgesi

Baca Temizleme Yetki Belgesi; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,Belediye İtfaiye Yönetmelik ve Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğine göre ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların periyodik temizlik işlemlerinin uygun yapılamamasından kaynaklı meydana gelebilecek yangın olaylarının en aza indirilmesi amacıyla verilmektedir.

Baca temizleme şirketlerinin yetkilendirilmesi

İstanbul il sınırları içerisinde baca temizleme işi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketlerce yapılır. Baca temizleme yetki belgesi almak isteyen şirketlerin müracaatları yetkili imzası ve şirket kaşesi ile yapılır. Şirketler aşağıdaki şekilde yetkilendirilir.

a) Baca Temizleme Yetki Belgesi almak veya yenilemek isteyen tüm şirketler, müracaatlarını devam eden yetki döneminin 2. Yılının Ekim ayında yapar. En geç 1 Aralık’a kadar Ek-1’de belirtilen şartları yerine getirir. İtfaiye Daire Başkanlığının onayı ile yetki almış olur.

b) Yetki belgesini yenilemek isteyen şirketler; yetki almak için müracaat yapmaları halinde, almış oldukları ihtarlar, hakkında yapılan şikâyetler, yetki aldığı kurum ve hizmet verdiği kişi veya kuruluşlarla iletişimi, yetkili bulundukları süre içinde yapmış oldukları tüm faaliyetleri değerlendirilir. Uygun görülenler yetkilendirme sürecine dâhil edilir.

c) Yetkisi iptal edilen şirket, bir sonraki yetki döneminde aynı unvan, adres veya şahıs adı altında müracaat yapamaz.

Yetki almak için müracaat yapan şirketler aşağıdaki esaslara göre denetlenir:

a) Şirketler Ek-1’de istenilen şartlara göre adreslerinde denetlenir. Ek-1 ‘de belirtilen malzeme ve belgelerin ibraz edilmesi istenir.

b) Baca Temizleme Yetki Belgesi almak isteyen şirketlerde asgari 1 ofis personeli ve 2 baca temizleme personeli olmak üzere toplam 3 personel bulundurur.

c) Uygun şartları taşıyan şirketler 2 yıl süre ile yetkilendirilir. Yetki dönemi 2 yıl süreli olup, ikinci yılın 31 Aralık günü bitiminde sona erer.

BACA TEMİZLİK RAPORU ALMAK İSTEYEN ŞİRKETLER

1- Baca Temizlik Raporu almak isteyen şirketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının açıklama kısmına (İtfaiye hizmetleri ücreti 28010) yazarak 1.050 TL (50 yaprak bedeli) yatırması gerekir.

2- 1.050 TL bedeli yatıran şirketler Baca Denetim Birimine ait itfaiyebaca@ibb.gov.tr mail adresine bilgi maili atarak randevu oluşturması gerekir.

3- Baca Temizleme raporu ücretini ödeyen şirketler Baca Denetim Birimine rapor almak için geldiklerinde Baca Temizlik raporu ücreti dekontunu beyan etmesi gerekir. 

Bacamı Temizletmek istiyorum

1- Isıtma ve pişirme sistemleri bacalarını temizletmek isteyen şahıs,şirket veya kurumlar İstanbul İtfaiyesinin web sayfasında bulunan http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/yetkili-baca-sirketleri.html linkini açarak İstanbul İtfaiyesinden yetkili şirketlerin listesinden herhangi bir şirketle irtibat geçmesi gerekir.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde onaylanan Baca Temizliği ücret tarifesine İstanbul İtfaiyesinin web sayfasında bulunan http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/baca-temizleme-ucret-tarifesi.html linkinden ulaşması gerekir.

3- İstanbul İtfaiyesi Baca Temizleme işi yapmamaktadır. Baca ve yetki verilen firmalarla ilgili şikâyet ve önerilerinizi Alo 153 Çözüm Merkezi Hattından ya da Çözüm Merkezi Başvuru Formu aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

EK–1

Yetkilendirme denetim formu (Baca Denetim birimi doldurur)