GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi23 Ekim 2015 Cuma
Boğulma vakaları 5 yaş altı çocuklarda en yüksek riski taşımaktadır. Birçok boğulma ve boğulmaya yakın olaylar çocukların havuzda derede veya banyoda yalnız ve başıboş bırakıldığında meydana gelmektedir. Boğulma vakalarının veya boğulmaya yakın olayların çoğunluğu Mayıs ile Ağustos ayları arasında meydana gelmektedir. Ayrıca şu bir gerçektir ki alkol içmek yetişkinler arasında boğulma olaylarında en yüksek payı almaktadır.

Boğulma vakaları 5 yaş altı çocuklarda en yüksek riski taşımaktadır. Birçok boğulma ve boğulmaya yakın olaylar çocukların havuzda derede veya banyoda yalnız ve başıboş bırakıldığında meydana gelmektedir.  

Boğulma vakalarının veya boğulmaya yakın olayların çoğunluğu Mayıs ile Ağustos ayları arasında meydana gelmektedir. Ayrıca şu bir gerçektir ki alkol içmek yetişkinler arasında boğulma olaylarında en yüksek payı almaktadır.

Yetişkinler boğulmaya karşı bebek ve çocuk kalp masajını öğrenmelidir. Ebeveynlerde bu acil durum müdahale ilk yardım yöntemini öğrenmelidir.

Yaz aylarında umumi havuzlara, derelere veya plajlara ziyaretler artış gösterir. Su güvenlik tedbirleri misal suyun yakınında veya etrafında çocukların düzenli bir şekilde denetlenmesi unutulduğunda düz su dalgalı denize dönüşebilir. Yürümeye yeni başlayan çocuklar ve diğer çocuklara su çok çekici gelir ve suda oynamaya bayılırlar. Fakat maalesef boğulma tehlikesinden bihaberdirler. Ebeveynin telefona cevap verme süresinde çocuklar 15 – 20 cm’ lik suda dahi saniyeler içinde boğulma tehlikesi yaşayabilirler.

Yüzme Havuzunda Su Güvenliği

Bir yüzme havuzu veya kaplıcanın içerisinde çocuğunuzu veya etrafında tek başına bırakmayın.

Çocuğunuza yüzmeyi öğretin. Genelde 3 yaşından sonra ehil eğiticiler tarafından verilen yüzme derslerine çocuğunuzu kaydettirin. Fakat bu derslerin her zaman çocuğunuzu boğulmaktan kurtarmayabileceğini aklınızın bir köşesinde tutun.

 

Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Çocuğunuza su güvenliği alışkanlıklarını kazandırın. Çocuklar koşmamalı, arkadaşlarını suya itmemeli, diğerlerinin üzerine atlamamalı, sığ sulara dalmamalı veya atlamamalı ve diğer kötü hava koşullarında asla yüzmemelidir.

Havuz kenarında telefonu, acil durum telefon numaralarını ve kurtarma ekipmanlarını bulundurun.

Şişme havuzları boşaltın ve kullanılmadıklarında çocukların erişiminden uzakta muhafaza edin.

İyi yüzme bilmiyorsak boğulmakta olan bir kişiyi kurtarmak için yüzerek gitmeyelim.

Deniz, Dere, Göl ve Nehir İçin Su Güvenliği

Büyük çocuklar arasında boğulma olaylarının çoğunluğu açık sularda meydana gelmektedir. Bu boğulma olayları büyük çocuklar kendi yüzme kabiliyetlerinin oldukça yüksek olduklarına inandıklarında ve denetimsiz bir alanda yüzmeye kalkıştıklarında meydana gelmektedir.

Plajda, gölde veya diğer coğrafi su alanlarındayken her zaman çocuğunuzu gözleyin.

Kanal, dere gibi denetimsiz alanlarda daha büyük çocukların yüzmesine izin vermeyin.

Çoğu zaman çocuklar suyun derinliğini olduğundan daha az olarak değerlendirirler.

Doğal su kaynaklarının içinde veya yakınındayken çocuğunuzun can yeleği giymesini temin edin. Hava dolu kolluk ve simit gibi yüzme yardımcıları güvenlik sağlayıcılar olarak kabul edilmez ve bunların alternatifi de değillerdir.

Suda boğulmalarda ölüme neden olan bir başka etkende suyun sıcaklığıdır. Aşırı soğuk ya da vücut sıcaklığının çok altındaki suda dolaşım sisteminde problemler ortaya çıkar. Soğuk sularda boğulmalarda beynin oksijensizliğe tahammül süresi uzar. Bu nedenle uzun süre suda kalmış olsa bile ilk yardım eğitimi almış bir kişi tarafından suni solunuma başlanmalıdır.

Dalma Güvenliği

Dalma en tehlikeli su faaliyetlerindendir. Çoğu dalmadan kaynaklı yaralanmalar 1,5 metre veya daha az derinliğe sahip havuzlarda meydana gelmektedir. Dalma kaynaklı yaralanma ve ölümleri önlemek için aşağıdaki tavsiyelere uyun. Bu basit güvenlik tedbirlerini uygulayarak trajik boğulma veya boğulmaya yakın olaylardan kaçınabilirsiniz.

Yanında bir yetişkin yoksa ve suyun derinliğinin 1,5 metreden daha fazla olduğu bilinmiyorsa asla çocuğunuzun suya dalış yapmasına izin vermeyin.

Hiçbir zaman çocuğunuzun zemin üstü şişme havuzlara dalmasına izin vermeyin.

Çocuğunuza elleri yüzlerinin önünde olacak şekilde dalmasını öğretin ve havuzun kenarlarına veya dibine vurmaktan kaçınmak için suya girer girmez suyun üstünde yüzmeyi öğretin.

Sadece atlama tahtasının ucundan dalmayı öğretin. Ve hiçbir surette çıkıntılar ve çitlerden, çatı tepelerinden atlamalarına izin vermeyin.

Basit şekilde dalmayı öğretin.  Gösterişten kaçınmalarını öğütleyin.

Dalma tahtanızın çocuklar onu kullanmadan önce emniyetli olduğundan emin olun.

Çocukların koşarak dalmasına izin vermeyin.

Suda Boğulma Vakalarında İlk Yardım

Suda ilkyardımda izlenecek temel kural, kaza geçiren kişiye tutunabileceği bir nesne atarak,onu suyun dışına çekmektir. Uygun bir ip, yoksa bir dal parçası, olta, kürek, baston yada benzer bir nesne kullanılabilir. En son çare yüzerek gidip kurtarmaktır. Bunun için yardımcının çok başarılı bir yüzücü olması ve bu konuda özel bir eğitim almış olması zorunludur. Kaza geçiren kişi kıyıdan çok uzakta ise yada bilinci kapalı ise ona bir sandalla ulaşmaya çalışılır.

Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Su İçinde Yapılması Gereken İlk Yardım

Kazazede suda yüzükoyun durumda ise baş-boyun düzlemi korunarak şu işlemler yapılır.

Hasta sırtüstü duruma getirilir. Bunun için hastanın vücudunun üst yarısı birden çevrilmelidir.

Suda boğulmuş durumda bulunan kişinin omurga yaralısı olabileceği asla akıldan çıkarılmamalıdır.

Hava yolu açılıp, ağız içi temizlenmelidir. Sonra en az 5 kez suni solunum yapılmalıdır.

Sağlanabiliyorsa hasta ; kapı, dolap kapağı, masa üstü vb. bir tahta üzerine alınmalıdır.

Hasta tahtaya sıkıca tespit edilerek sudan çıkarılmalıdır.

Sudan çıkarılana dek suni solunum uygulamasına devam edilmelidir.

Hava yolu açılmalıdır.

Solunum kontrol edilerek gerekiyorsa suni solunuma devam edilmelidir.

Suyun boşaltılması için zaman kaybedilmemelidir.

Solunum kontrol edilmeli, gerekiyorsa temel yaşam desteği uygulanmalıdır.

Yapılan uygulamalarla kazazede soluk alıp vermeye başladığında yan yatış pozisyonuna alınır ve hava yolunun tıkanması önlenir.

Vücut ısısını korumak için kazazede dikkatlice örtülür.