GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

İş Kazaları23 Ekim 2015 Cuma
İş kazası; iş sürecinde meydana gelen çalışanları, makineleri, araçları ve/veya ortamı etkileyen önceden planlanmayan ve istenmeyen bir olaydır. İş kazalarına bağlı olarak; ezilmeler, kırık-çıkık ve burkulmalar, yanıklar, yabancı cisim batması, göze yabancı cisim batması, organ kayıpları ve ölümlere kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Güvensiz durumlara yol açan şartlar arasında; güvensiz düzen, yetersiz bakım, kusurlu ve bakımsız makineler, güvensiz iş elbisesi, yetersiz aydınlatma, koruyucu malzeme ve düzeneğin olmaması yer almaktadır.

İş kazası; iş sürecinde meydana gelen çalışanları, makineleri, araçları ve/veya ortamı etkileyen önceden planlanmayan ve istenmeyen bir olaydır.

İş kazalarına bağlı olarak; ezilmeler, kırık-çıkık ve burkulmalar, yanıklar, yabancı cisim batması, göze yabancı cisim batması, organ kayıpları ve ölümlere kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Güvensiz durumlara yol açan şartlar arasında; güvensiz düzen, yetersiz bakım, kusurlu ve bakımsız makineler, güvensiz iş elbisesi, yetersiz aydınlatma, koruyucu malzeme ve düzeneğin olmaması yer almaktadır.

Güvensiz durumlara yol açan insani etkenler arasında ise; güvenlik önlemlerini önemsememek, kişisel koruyucuları kullanmamak, dalgınlık, uykusuzluk, kızgınlık, suistimal gibi davranışlar ve tehlikeli hızda çalışmak gibi nedenler yer almaktadır.

İş güvenliğinin temel ilkesi; çalışan insanın en dikkatsiz ve güvensiz davranışına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır.

  UNUTULMAMALIDIR Kİ ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA KOLAYDIR.

İş yerini temiz ve düzenli tutmak güvenli çalışmanın ilk adımıdır.

Çıkış kapılarının ve elektrik panolarının önüne malzeme koymayınız.

Çalışırken işe uygun iş elbiselerinizi giyiniz.

Makinelerin sarabileceği sarkan gömlek, ceket, kravat, kol saati gibi eşyaları çalışırken kullanmayınız.

İş kazalarının büyük bölümü koruyucu malzeme kullanımındaki ihmallerden meydana gelmektedir.

Kişisel koruyucularınızı kullanınız ve düzenli olarak kontrollerini yapınız.

El aletlerini kullanmadan önce kontrollerini yapınız.

Kullanım sırasında dikkatli olunuz ve aletleri zorlamaktan kaçınınız.

El aletlerini kullananlara şaka yapmayınız.

Elektrikli el aletlerin in kontrollerini kullanmadan önce yapınız. Nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız.

Eldivensiz olarak keskin, sivri uçlu, ağır, sıcak, yakıcı malzemeleri kaldırmayınız ve taşımayınız.

Çalışırken ucu çelik burunlu, takviyeli iş ayakkabısı kullanınız.

Düşme tehlikesi olan yerlerde mutlaka baret kullanınız.Yerden yük kaldırırken vücudunuzu zorlamayınız, belinizi değil dizlerin izi bükerek taşıyınız.

Uygun maske takmadan tozlu ortamda, yağ, boya, püskürtme yapılan yerlerde, zararlı gaz meydana gelen işlerde çalışmayınız.

Yüksekte çalışmak için sağlamlığından emin olduğunuz merdiven veya platform kullanınız.

Kaynak işlemleri sırasında makine kullanmadan önce mutlaka kontrollerini yapınız.

Kaynak işlemleri mutlaka iyi havalanmış ortamlarda yapılmalıdır.

Parlayıcı ve yanıcı maddelerin yanında kaynak işleri yapılmamalıdır.

Kaynak işlemleri sırasında üzerine yanıcı maddeler dökülmüş ( tiner, benzin vs. ) giysiler giyilmemelidir.

Parça sıçratan işlerde çalışırken gözlerinizi ve yüzünüzü koruyucu malzeme kullanınız.

Kolay alev alan yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde ateş yakmayınız, sigara içmeyiniz.

Yangın söndürme cihazlarının yerlerini ve bunların kullanımlarını öğreniniz.

Tüm çalışma sırasında önce güvenlik kurallarına uyunuz.

Bütün ilkyardım gerektiren olaylarda olduğu gibi iş kazalarında da ilkyardım olay yerinde başlatılmalıdır.