GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi23 Ekim 2015 Cuma
Evet sayınız ne kadar çok ise yangın riski o kadar az demektir. ( Evet, Hayır)

Evet sayınız ne kadar çok ise yangın riski o kadar az demektir. (Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi Evet,  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi Hayır)

Binanız

1

Bina, “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğine” uygun olarak projelendirilmiş ve

inşa edilmiş mi ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Yangın güvenlik sorumlusu var mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

İşyerinde yangın anında görev alabilecek kişiler belirlendi mi, bu kişilere görevleri

bildirildi mi ?

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

4

Yangın risk analizi yapılmış mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

5

Yangın güvenlik talimatı var mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

6

Acil müdahale planı var mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

7

Binada bulunan herkes pozisyonuna uygun yangın güvenlik eğitimi almış mı ?

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

8

Yangın tatbikatları, acil müdahale planına uygun ve yangın güvenlik talimatında

belirlenmiş zamanlarda  yapılıyor mu ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

9

Yangın tatbikatlarına katılım eksiksiz olarak sağlanıyor mu ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

10

Tahliye güzergahı ve yangın merdiveni temiz ve kaçışı engelleyecek maddelerden

arındırılmış mı ?

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

11

Yangın tahliye güzergahındaki geçişlere konulmuş yangına dayanıklı kapılar çalışır

durumda mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

12

Yangın güvenliği ile ilgili tesisatların periyodik bakımları ve onarımları yapılmış mı ve her

an kullanıma hazır bulunduruluyor mu ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

13

Uygun sayı ve tipte yangın söndürme cihazı var mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

14

Yangın ihbar ve algılama sistemi çalışır durumda mı ?

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

15

Acil aydınlatma sistemi çalışır durumda mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

16

Her hangi bir olay meydana geldiğinde itfaiyecilerin ihtiyaç duyacakları bilgiler

(binanın projesi, binada bulunan insanların özel durumları ve yerleri, binada bulunan

malzemeler, yangın müdahalesinde kullanılacak tesisatlar vb.) kolayca ve hızla

ulaşabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış mı ?

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Duman detektörleri

1

Her odada duman detektörü vardır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Detektörler her ay kontrol edilmekte ve aküleri yılda bir kez değiştirilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Akülerin elektrik bağlantıları kesilmemektedir.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Yangın söndürücüleri

1

Evde her türlü yangın için taşınabilir yangın söndürücü bulunmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Yangın söndürücülerin sayısı ve kapasitesi ideal olarak hesaplanmıştır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Yangın söndürücülerin kullanımı konusunda ev halkı eğitim almıştır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Kaçış planı

1

Evde yangından kaçış planı vardır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Ev halkına yeterli eğitim verilmiştir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Mutfak ocakları

1

Ocak ve fırın üstündeki dolaplara yanıcı, alev alıcı sıvı malzeme yerleştirilmemektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Yemek pişirirken kısa kollu ya da kolları düğmeli/lastikli elbise giyilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Çocuklar için ilgi çekecek süs eşyaları ocak ve fırın yakınında bulunmamaktadır.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

4

Yemek pişirme sırasında ocak terk edilmemektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Sigara, çakmak, kibritler

1

Çakmaklar ve kibritler çocukların uzanamayacağı yerlerde saklanmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Çakmak ve kibritler çocukları eğlendirmek amacıyla kullanılmamaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Yanma tehlikesi olan eşyalar

1

Güvenlik nedeniyle döşemelik kumaşlar yün, termoplastik, fiber yada vinil türü malzemeden seçilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Toplantı ve eğlence gecelerinden sonra koltuk araları sönmemiş sigara izmaritlerine karşı kontrol edilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Yatak odaları

1

Yatakta hiçbir zaman sigara içilmemektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Isıtıcılar ve kül tablaları yataktan uzakta tutulmaktadır.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Giyim için seçilen kumaşlar

1

Giyim için satın alınacak kumaşlar fiber katkılı olanlardan seçilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Çocukların gece giyimleri için yangına karşı dirençli kumaşlar yeğlenmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar

1

Yanıcı sıvılar cam dışındaki kaplarda, ağzı kapalı, üretici firma istekleri doğrultusunda ve üretici etiketi korunarak saklanmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Yanıcı sıvılar ateşten, su ısıtıcılarından uzak yerlerde depolanmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Çocuklar bu tür sıvılara ulaşamamaktadır.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Odun sobaları

1

Soba üreticinin önerdiği yere konmuştur.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Soba bacaları sıkça kontrol edilmekte, her kış sezonunda temizlenmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Sobalar yanmayan bir zemin üstüne oturtulmuş ya da zeminle soba arasına yanmaz bir koruyucu yerleştirilmiştir.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

4

Perde, sandalye vb. tahta, kumaş eşyalar sobadan etkilenmeyecek uzaklıktadır (60 cm)

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

5

Sobada ideal yakıt yakılmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

6

Küller metal taşıyıcılar aracılığı ile boşaltılmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Kerosen sobalar

1

Sadece evde ısınmak hedefi ile üretilen kerosen sobaları kullanılıyor. Bu durum üretici sertifikası ile belgelenmiştir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

Soba, hol, kapı gibi ev trafiğinin yoğun olduğu yerlere konulmamıştır.

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

Sobalar kullanılmadığında oda dışında, çocukların ulaşamayacakları bir yerde depo edilmektedir.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

4

Sobanın yakıt giriş kapağı sıkıca kapalıdır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

5

Sobanın kullanıldığı yer iyi havalandırılmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

Doğalgaz sobaları

1

Sadece "vented" (hermetik) tipi ısıtıcılar kullanılıyor.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

2

"Vented” ısıtıcıların dışarıdan ideal şekilde hava alımı sağlanmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi

3

"Unvented" ısıtıcıların üstünde uyarı bulunmaktadır.

 Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi  Yangın Güvenliği Kontrol Listesi - GÜVENLİĞİNİZ İÇİN - İstanbul İtfaiyesi