Yangın Önlem İşlemleri

Yangın Güvenlik Önlemleri Açısından İş Yeri Denetim

Yangın Güvenlik Önlemleri Açısından İş Yeri Denetim:

19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve daha sonra değişik tarihlerde Resmi Gazete ile bazı hükümleri tadil edilen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre binalarda alınması gereken yangın önlemlerinin talep edilmesi halinde tespiti için Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel Kuruluşlar ve Gerçek Kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin denetlenebilmesini kapsar.