Yangın Önlem İşlemleri

İtfaiye Raporu Almak için Öncelikle Ne Yapmalıyım?

İtfaiye Raporu almak için öncelikle Yangın Önlem Amirliğine başvuruda bulunarak 9.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve daha sonra değişik tarihlerde Resmi Gazete ile bazı hükümleri tadil edilen ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre binalarda alınması gereken yangın önlemleri hakkında bilgi alınabilir.

* İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ilçe belediyeler tarafından verilenler haricindeki işyerlerinin kurumumuza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.