Yangın Önlem İşlemleri

İtfaiye Raporu Almak İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

ŞİRKETLERDEN İSTENEN BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
1
Müracaat Formu
Müdürlüğümüzden veya internet adresimizden temin edebilirsiniz.
2
İmza Sirküleri veya Vekalet (aslı )
Noter
3
İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi) aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
 
İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi) YOKSA Yapı Ruhsatı aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
Yapı Kullanım izin Belgesi veya Yapı Ruhsatı YOKSA Bina eğer kaçak yapı ise Emlak Beyanı aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
6
Adres Tespit Yazısı (Numarataj) aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
 
 
 
ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
1
Müracaat Formu
Müdürlüğümüzden veya internet adresimizden temin edebilirsiniz.
2
Kimlik Fotokopisi
İlgili Kişiden
3
Vekaletname (aslı)
Noter
4
İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi) (aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
 
İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi) YOKSA Yapı Ruhsatı (aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
Yapı Kullanım izin Belgesi veya Yapı Ruhsatı YOKSA Bina eğer kaçak yapı ise Emlak Beyanı (aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
7
Adres Tespit Yazısı (Numarataj) (aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından