Yangın Önlem İşlemleri

İşyeri Denetimi Sonrasında İstenilebilecek Belgeler

Şirketler İçin;
İş Yeri Denetimi Sonrasında İstenebilecek Belgeler;
 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
İşyeri eksik belge tamamlama dilekçesi        
Müdürlüğümüzden veya internet adresimizden takip edebilirsiniz
Muvafakatname (aslı, e-imzalı / karekodlu)
Noter
Taahhütname (aslı, e-imzalı / karekodlu)
Noter
Tarihi Yapı Belgesi (aslı)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden
Tarihi Yapı Yazısı (aslı
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından

Şahışlar İçin,
İş Yeri Denetimi Sonrasında İstenebilecek Belgeler;

 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Muvafakatname (aslı)
Noter
Taahhütname (aslı)
Noter
Tarihi Yapı Belgesi (aslı)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden
Tarihi Yapı Yazısı (aslı)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
İkametgah Belgesi (aslı)
E Devletten veya Muhtarlıktan

 

Akaryakıt İstasyonları için
İstenebilecek Belgeler;

 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Onaylı proje     
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından veya İBB Zabıta Daire Başk. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanım İzin Belgesi-Adres Tespit Belgesi(aslı veya aslı gibidir yapılmış onaylı sureti)
Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından
Aplikasyon Krokisi
Parselin Bağlı Bulunduğu Kadastro Müdürlüğünden 

 

Yataklı Tesis, Sağlık Tesisleri(Muayenehane hariç) ve Eğitim Kurumları için
İstenebilecek Belgeler;

 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Kat Tahliye Planı(Lejantlı,Ölçekli veya ölçüleri üzerinde yazılı, renkli düzenlenmiş, iş yeri yetkilisi tarafından imzalı)        
Mimar, mühendis. İsg uzmanı vb. gibi teknik kişiler tarafından hazırlanmış olması

 

Güneş Enerjisi Santralleri için
İstenebilecek Belgeler;

 
BELGELER
NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Uluslararası Her Hangi Bir Standartlara Uygunluk Raporu, (Örn;VDE-AR-E 2100-712 )
Tasarımcı Firma, Kaşe-İmzalı
Uygulanan Standardın Türkçe Tercümesi
Yeminli Tercümandan, Kaşe - İmzalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu

İsg Uzmanı, İşyeri Hekimi, Firma ve Tasarımcı Firma Kaşe- İmzalı

Statik Uygunluk Yazısı

Bağlı Bulunulan İlçe Belediye Başkanlığından