Yangın Önlem

Yangınla mücadele, yangına karşı güvenliğin artırılması ve yangın zararlarının azaltılmasını amaçlar. Bu amaca ulaşmada yangına müdahale etkinliğinin artırılması kadar yangın vuku bulmadan önce alınacak önlemler de önem arz etmektedir.

Bu önlemler 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin uygulanması ile sağlanmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yangın Güvenlik Önlemleri Açısından İş Yeri Denetim:
 
19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve daha sonra değişik tarihlerde Resmi Gazete ile bazı hükümleri tadil edilen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre binalarda alınması gereken yangın önlemlerinin talep edilmesi halinde tespiti için Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Özel Kuruluşlar ve Gerçek Kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin denetlenebilmesini kapsar.

İşyerleri İçin Gerekli Olan İşlemler Ve İlgili Hizmetler

Her binanın sahip olduğu yapının yangına karşı uyumlu olup olmadığı, Yangın Önlem Amirliğinde görev yapan kontrolör/Raportör tarafından yapılan tespitler ile belirlenmektedir. Bütün binaların gerekli evrakları temin edilerek itfaiye raporu için teslim edilmesi gerekmektedir. Binalar 11 farklı Kullanım sınıfına göre değerlendirilmektedir farklı yapısal özelliğinin bulunmasından dolayı verilecek evrakların her birinin orijinal niteliğe sahip olması önem taşır.

1. Yüksek Tehlikeli Yerler
2. Endüstri Amaçlı Yapılar
3. Yurtlar ,Yatakhaneler
4. Mağazalar, Dükkanlar, Marketler
5. Büro Binaları
6. Otopark ve Depolar
7. Okul ve Eğitim Yapıları
8. Toplanma Amaçlı Binalar
9. Hastaneler, Huzurevleri
10. Oteller, Pansiyonlar
11. Apartmanlar
 
Yangın Önlem Başvuru İşlemleri için aşağıdaki bağlantıdan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.