İlkyardım Eğitimleri

Temel İlk Yardım Eğitimi; İstanbul halkına yönelik olarak olası deprem, kaza, yangın gibi yaşamı tehdit eden her türlü olay karşısında fertlerin temel sağlık bilgisinin artırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden personel sayısına göre ilk yardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve engellilik riskinin azaltılması amacıyla verilmektedir.

 

Eğitim Başvuruları:

- Resmi yazı/dilekçe ile Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Yolu No: 2/A 34146 Bakırköy İstanbul adresinde yer alan Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğüne,

- Telefon/mail ile 0 (212) 455 32 00 - 01 telefon ve acililkyardim@ibb.gov.tr -acilyardimmud@ibb.gov.tr adresine,

- Alo153 Beyaz Masaya müracaat ile alınmaktadır.

 

Katılım Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi:

Temel ilk yardım konularının tamamı teorik ve pratik olarak sunulur.

Eğitimin süresi; toplamda 16 saat olup gelen gruba göre iki gün veya üç gün olarak belirlenir.

Eğitim grupları; en az 10, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.

Eğitim, sertifikalı eğitim düzeyinde yapılmakta olup eğitim sonunda İlk Yardım Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

 

Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi:

Temel ilk yardım konularının tamamı teorik ve pratik olarak sunulur. Eğitimin süresi; toplamda 16 saat olup iki gün olarak belirlenir.

Eğitim grupları; en az 5, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin, eğitim tarihinden itibaren 30 gün içinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 4 saatlik teorik ve pratik temel ilk yardım sınavına katılması zorunludur. Bu süre aşıldığında eğitim tekrarı gerekmektedir.

Eğitim, sertifikalı bir eğitim olup sınavda başarılı olan katılımcılara eğitim sonunda İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk yardımcı Kimliği verilmektedir.

 

Sertifikalı Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi:

Eğitim öncesi mevcut ilk yardımcı sertifikası ve ilk yardımcı kimliği Merkeze teslim edilir.

Temel ilk yardım konularının teorik ve pratik olarak sunulur. Eğitimin süresi; toplamda 8 saattir.

Eğitim grupları; en az 5, en fazla 20 kişiden oluşturulmaktadır.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlere, eğitim sonunda güncel İlk yardımcı Sertifikası ve İlk yardımcı Kimliği verilmektedir.

 

İlkyardım Farkındalık Eğitimi:

İlk yardımın temel konu başlıkları üzerinden ana hatları ile gidilerek, ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak, doğru bilindiği halde ilk yardım uygulaması olarak yapılması yanlış olan toplumda yaygın davranışların önüne geçmek, talep sahiplerini temel ilk yardım eğitimlerine yönlendirmek amacıyla 2 saat süresince gerçekleştirilir.

Eğitim grupları; en az 50 kişiden oluşur, üst sınır ise eğitim verilecek salonun fiziki şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Talep sahibi, fiziki ve teknik şartları (bilgisayar “Microsoft power point”, ses sistemi (mikrofon-hoparlör), projeksiyon, projeksiyon perdesi) uygun eğitim mekânı temin etmelidir.

Talep sahibi, İlk Yardım Eğitmeninin eğitim günü eğitim verilecek mekâna ve eğitim sonu merkezimize ulaşımını sağlar.

 

Açıklama:

Eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitim salonlarında veya kurumumuzca uygun görülerek İlk Yardım Yönetmeliği gereklilikleri yerine getirmiş merkezimiz dışı bir yerde verilebilir.

Sertifikalı Eğitimlerin uygulanması, sınavın yapılması, dokümantasyon işlerinin takibi vs. unsurlar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün denetimine tabi olarak koordineli olarak yürütülmektedir.

Sertifikalı/katılım belgeli eğitim materyalleri; projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, bilgisayar (internet erişimi olan), ayaklı yazı tahtası (en az 50 cmx70 cm),  yetişkin CPR eğitim maketi, çocuk CPR eğitim maketi, bebek CPR eğitim maketi, güncel eğitim dokümanı (dijital veya basılı), sargı bezi, üçgen sargı, gazlı bez (spanç), makas, ıslak mendil, basit atel (farklı boyutlarda), battaniye, elastik bandaj, eğitim tipi otomatik eksternal defibrilatör ve metronom her bir eğitim sınıfında bulundurulmaktadır.

İlkyardım Sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

İlk yardım eğitimleri ile ilgili her türden görüş, öneri ve şikâyetlerinizi, Alo 153 Çözüm Merkezi hattından ya da https://cozummerkezi.ibb.istanbul web sitesindeki bağlantıdan iletebilirsiniz.

 

Temel İlk Yardım Eğitimi Ücretleri:

Katılım Belgeli Temel İlk Yardım Eğitimi ve İlk Yardım Farkındalık Eğitimi ÜCRETSİZ yapılmaktadır.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikalı Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi; Belediyemiz personeline ücretsiz, diğer talep sahiplerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Tespit Komisyonunca belirtilen ücret üzerinden sunulmaktadır.

 

EĞİTİM VE SINAV ÜCRETLERİ

Sertifikalı Ilkyardım Egitim Ücreti - Kişi Başı 3.100 TL + KDV

OED Egitimi Ücreti - Kişi Başı 800 TL + KDV

Ilkyardım Güncelleme Egitimi - Kişi Başı 1.550 TL + KDV

OED Egitimi Sınav Ücreti - Kişi Başı 72.28 TL

Sertifikalı Ilkyardım Egitimi Sınav Ücreti - Kişi Başı 216.85 TL

 

**

Ücretli ilkyardım eğitimleri (sertifikalı, OED, güncelleme) İBB personeline ücretsiz olup, IBB iştirak şirketleri ile kamu ve özel diğer kurumlarına ücret tespit komisyonunca belirtilen
tarife üzerinden ücretlendirilir. Ücretlere KDV dahil değildir. Ödeme esnasında ücret+KDV üzerinden hesaplama yapılacaktır.

 

OED eğitimi ve sertifikalı ilkyardım eğitimi sınav ücretleri ile sınav gözetmen ücretlerinde İl Sağlık Müdürlüğü ücret tespit komisyonunca belirlenen tarife geçerlidir. Tarife memur maaş
kat sayısı artışı üzerinden yılda iki kere hesaplanarak güncellenmektedir. Ödemeler; gerek İBB personeli gerekse diğer kurumlar tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili
hesabına yatırılmaktadır.

 

Bu tarife hükümleri Acil Yardım ve Cankurtarma Şube Müdürlüğünce uygulanmaktadır.

Bu tarife 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerlidir.

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi N: 15 Fatih/İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 32 00-01

acililkyardim@ibb.gov.tr -acilyardimmud@ibb.gov.tr - https://www.ibb.istanbul