Akademik Çalışmalara İlişkin Bilgi ve Belge Talepleri

Lisans ve Lisansüstü ödev, tez, makale vb. çalışmalarına yönelik her türlü bilgi ve belge talepleriniz için;

Aşağıda yer alan  örnek dilekçe ile çalışmaya başlamayı planladığınız tarihten en az 1(bir) ay önce İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.

Akademik Çalışmalara ilişkin izin talepleri süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir:

Araştırmacı/Öğrenci;

1. Dilekçe, öğrenci belgesi, etik kurulu izni (akademik çalışmalar için), veri toplama içeriğine ilişkin belgeler (gözlem, görüşme, anket, ölçek vb) ile başvuru yapmalıdır.
2. Başvuru sahibi ‘‘Araştırma İzni Dilekçe’’ içeriğinde ve ekinde bulunması gereken bilgi ve belgelerle birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na; elden, posta yoluyla veya Alo 153 Çözüm Merkezi hattını arayarak ya da https://cozummerkezi.ibb.istanbul websitesindeki bağlantıdan başvuru yapabilir.
3. Eksik bilgi veya belgesi bulunmayan başvurular komisyona iletilmektedir. Başvuruda eksik bilgi belge bulunması veya başvuru konusuna istinaden ilave bilgi ve belge talebi  ihtiyacı hasıl olması halinde  başvuru sahibi bilgilendirilir ve eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir.
4. Araştırmanın konusu, istenilen verinin veya anket sorularının içeriği, araştırma yapılacak sahanın uygunluk durumu vb. hususlar değerlendirilmek üzere ilgili birimlerden görüş alınır.
5. Komisyon kararının olumlu olması durumunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan çıkan belirli süreli araştırma izni yazısı; gereği için ilgili birimlere ve bilgi için araştırmacıya iletilir.
6. Araştırmacı, kendisine iletilen yazıyla birlikte ilgili birimlerle iletişime geçerek araştırma sürecini yürütür.
7. Komisyonun olumsuz karar vermesi durumunda ise, kararın gerekçesi başvuru sahibine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazı ile bildirilmektedir.
8. Çalışmanın tamamlanmasına müteakip bir ay içinde başvuru sahibi tarafından çalışmanın yazılı ve digital ortamda bir nüshası dilekçe ekinde ilgili birime teslim edilir.

 

Akademik çalışma başvuruları ile ilgili her türden görüş, öneri ve şikâyetlerinizi, Alo 153 Çözüm Merkezi hattından ya da https://cozummerkezi.ibb.istanbul web sitesindeki bağlantıdan iletebilirsiniz.

Araştırma izni dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız

 

İletişim Bilgileri

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. İtfaiye Cad. No:1 Fatih / İstanbul

Telefon: 0212 402 84 28 / 0212 402 84 29