Haberler

İstanbul İtfaiyesi'nin gelişimi, mevcut durumu ve faaliyetleri22 Eylül 2008 Pazartesi
İstanbul İtfaiyesi 365 gün 24 saat İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.

  Yangın ve afetlerle mücadelede; hizmet alanıyla ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip eden  ve sürekli gelişme gayreti içinde olan  teşkilatımız profesyonel ve eğitimli personeliyle 365 gün 24 saat İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Gelişimimizi İstanbul’un ihtiyaçları ve gelecek öngörümüz doğrultusunda hazırladığımız stratejik planlarımız ve hedeflerimize göre devam ettiriyoruz.
İtfaiye çalışmalarımız için 2008 yılında 343 milyon YTL bütçe ayırdık.

Ağustos 2008 sonu itibariyle 4,5 yılda
İstasyon sayımızı Kondisyon salonları, yemekhaneleri, garajları, yatakhaneleri, spor ve eğitim sahaları ile uluslararası  düzeyde yeni istasyonlarımızla birlikte 38’den 70’e yükselttik. Tüm istasyonlarımızı depreme karşı güçlendirdik. 2010 hedefimiz 96’a yükseltmek.
Personel sayımızı 1.852’den 4993’e yükselttik. Eğitimde süreklilik misyonuyla, personelimize yurt içi ve yurtdışında eğitimler aldırdık. Personelimiz her sabah düzenli olarak beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde spor yapmaya başladı. 2010 hedefimiz 6000’e yükseltmek.(Not: Gelişmiş ülkelerde kabul edilen bir şehrin itfaiye personel sayısı 10 bine 1 dir.)
Araç sayımızı 292’den 519’a çıkarttık. Yangın ve olası afetlere karşı müdahale kabiliyetimizi ve etkinliğimizi artırmak için 174 milyon 276 bin YTL ödeyerek çeşitli özelliklerde modern 228 aracın satın aldık. 2010 hedefimiz 600’e yükseltmek.
2005 ve 2006 yıllarında satın alma işlemi tamamlanan 62 çeşitli itfaiye aracını,

2007 yılında satın alma işlemi tamamlan 2 adet Tehlikeli Maddelere Müdahale aracı, 15 adet Dar alan itfaiye aracı, 15 adet İlk müdahale aracı, 2 adet Vinç aracı, 4 adet hortum serme aracı, 4 adet yüksek kapasite sistemli hidrolik kollu itfaiye aracı, 2 adet 52 m. merdiven aracı, 4 adet 18 m. merdiven aracı, 4 adet 22 m. merdiven aracı, 2 adet 37 mt merdiven aracını,

2008 yılında 15 adet 6x6x6 Afet Müdahale İtfaiye Aracı, 10 adet Robotik İtfaiye Aracı (Koca Yusuf) ile 12 adet su ikmal aracını hizmete aldık.
 
Ayrıca 2007 yılında Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü’nün Plajlarda sunulan Can Kurtarma hizmetinin daha iyi bir şekilde verilebilmesi için 12 adet Jet-Skiyi hizmete aldık. 

Araç yaş ortalamamız 8.56

Yangın ve afetlerle ilgili eğitim ve bilinçlendirme amaçlı kitap, cd, broşür çalışmaları yaptık.

Personelimizi tamamı uluslar arası standartlara uygun kişisel koruyucu donanım ve teçhizatlar ile donattık.

96.899’u yangın olmak üzere 138.732 itfai olaya ve 93.511 acil yardım olayına müdahale ettik.
18 plajımızda 261 cankurtaranla sürdürülmekte olan İstanbul sahillerinde can kurtaran hizmeti ile  5.630  vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Ülkemizde ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak plajlarda cankurtaran hizmeti verdik.
2 kiralık amfibik uçağıyla yurtiçi ve yurt dışında 138 olaya 2382 sorti ile müdahale ettik. Dünyada İlk defa  şehir içi yangınlarda  Yangın uçaklarını etkin bir şekilde kullandık.
92.487 vatandaşımız, öğretmen ve öğrencimize İtfaiye Eğitim Merkezimiz, İlk Yardım Eğitim Merkezimiz ve AKOM’da yangın güvenlik eğitimi, hizmet içi eğitim, temel itfaiyecilik er eğitimi, ülke genelinde profesyonel itfaiyeci eğitimi, itfaiye gönüllüsü eğitimi, halk sağlığı seminerleri, ilk yardım seminerleri, ilk yardım gönüllüleri ve “Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum” konularında  eğitim verdik.
“İtfaiye Gönüllüleri projesini” başlattık. Bu kapsamda 3.013 itfaiye gönüllüsü yetiştirdik.

841.052 öğrenci ve vatandaşımıza İlk ve Orta Dereceli okullarda tatbikat çalışmaları yaparak yangın ve karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı doğru davranış şekillerini gösterdik. 
156.392 işyeri, konut vb. yerleri, olası yangınlara karşı önlemlerin alınması için d yangın önlem birimleri tarafından denetledik.
İstanbul’un “Yangın Risk Haritasını” çıkarttık ve güncellemeye devam ediyoruz.
e– İtf@iye projesiyle web sitemizi yayına aldık. Artık İtfaiye görüş başvuruları internet üzerinden yapılabilmekte ve sonuçları sorgulanabilmektedir.

Kalite yönetim çalışmalarımız devam ediyor.

Şehir genelinde kritik tesislerde meydana gelebilecek olası itfai olaylara müdahale planları hazırlıyor ve sürekli güncellemelerini yapıyoruz.

Meteorolojik İzleme ve Bilgilendirme Çalışmalarına devam ediyoruz.

AKOM Acil Eylem Planını oluşturduk ve sürekli güncellemelerini yapıyoruz.

Deniz İtfaiyesi ve Suda Arama Kurtarma Ekibinin Kurulması içi çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Yangın Eğitimi için Simülatör projemizi hızla sürdürüyoruz.

Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarımız devam ediyor.

 


İTFAİYE GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ

Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul’da önem verdiğimiz konuların başında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği gelmektedir. Bu konudaki rakamlara baktığımızda Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların son derece önemli ve etkin olduğu görülmektedir. Geride bıraktığımız 2007 yılında İstanbul’da 30 bin 917 itfai olay meydana gelmiştir. Bu olayların 22 bin 64’ü yangın, 3 bin 608’i ise başta trafik kazaları olmak üzere meydana gelen diğer olaylardır. Yangın ve kazalar sonucunda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük çapta ekonomik kayıplar da oluşmaktadır. Yangın ve kazaların başlıca nedenlerine gelince; dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal ve kurallara uymama bu nedenler arasında başı çekmektedir. İşte bu noktada, hayatın her alanında olduğu gibi, eğitimin ne denli önemli olduğu bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ile meydana gelen olay sayısını azaltmak mümkün olabileceği gibi aynı zamanda karşılaşılan olaylarda doğru hareket tarzlarını öğrenmek sureti ile yaralanma ve can kayıpları da en aza indirgenecektir.

Projenin amacı;

1-Yangın, kaza ve afet (Deprem, sel ve su baskınları) durumları öncesinde alınabilecek önlemler konusunda itfaiye gönüllülerini ve mahalle sakinlerini bilinçlendirmek.
2-Yangın, kaza ve afet durumunda olay yerinde doğru hareket tarzları konusunda itfaiye gönüllülerini bilinçlendirerek, bilginin mahalle sakinlerine kadar ulaşmasını sağlamak.
3-Karşılaşılan olaylarda İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar itfaiye gönüllülerinin, müdahale için ortam hazırlamaları ve gerekli durumlarda müdahale etmeleri, ekipler olay yerine ulaştığında ise itfaiye komutasında personelle birlikte çalışmalarını sağlamak. Böylece büyük çaplı yangın ve doğal afetlerde daha kısa sürede müdahale ile can ve mal kaybını en aza indirmek.
4-Özellikle büyük çaplı afetlerde koordinasyonu sağlanmak, kaynakları etkili kullanmak ve olay yerinde karşılaşılması muhtemel sorunları en aza indirmek.
5-Eğitim çalışmaları ve uygulamalarda karşılıklı bilgi alış verişinin sağlanması.
6-Çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminde temel afet bilinci oluşturmak.
7-Mahalle bazındaki örgütlenmeler sonucu, sadece afet konularında değil başta çevre olmak üzere sosyal, kültürel ve eğitim konularında yapılacak çalışmalarla, halk ve Büyükşehir Belediyemiz arasında köprü oluşturmak.
8-Eğitim ve bilgilendirme materyallerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda geniş bir katılım sağlamak. Bunun sonucunda etkili materyallerin oluşturulmasını sağlamak.


Projenin Uygulanması:

1-Projeye katılacak olan birimler, başvurularını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yapmalıdır.
2-Başvuruyu yapan birimler ekiplerini oluşturmalıdır.
3-Başvuruyu yapan birimlerle İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi arasında ortak bir çalışma yapılacaktır.
4-Eğitimin planlama ve uygulanma aşamaları Kurumlar arasındaki ortak çalışma sonucu belirlenecektir.
5-Eğitim 2 kur olarak planlanmıştır. Her bir kur 30 saat olup projeye katılacak birimlere müfredat ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi verilecektir.

İTFAİYE GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİMİ  (1. KUR)

DERS ADI                                                               SAAT

Yangının Yapısı ve Gelişimi                                           3

Yangın Yerindeki Tehlikeler                                          3

Söndürme Maddeleri ve Cihaz Kullanma Teknikleri         3

Bina enkazında çalışma prensipleri                                3

Trafik kazaları ve ev kazaları                                        2

Kurtarma eğitimi (Pratik)                                              6

Yangın söndürme eğitimi (Pratik)                                   6

TOPLAM                                                                30 (5 GÜN)


Not: Eğitim faaliyetlerinde ayrıca 92.487 vatandaşımız, öğretmen ve öğrencimize İtfaiye Eğitim Merkezimiz, İlk Yardım Eğitim Merkezimiz ve AKOM’da yangın güvenlik eğitimi, hizmet içi eğitim, temel itfaiyecilik er eğitimi, ülke genelinde profesyonel itfaiyeci eğitimi, itfaiye gönüllüsü eğitimi, halk sağlığı seminerleri, ilk yardım seminerleri, ilk yardım gönüllüleri ve “Güvenli Yaşamayı Öğreniyorum” konularında  eğitim verdik.
841.052 öğrenci ve vatandaşımıza İlk ve Orta Dereceli okullarda tatbikat çalışmaları yaparak yangın ve karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı doğru davranış şekillerini gösterdik. 

İLK YARDIM GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ

Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan kazalar, doğal afetler ve acil olaylarda gerekli ilkyardımın zamanında yapılmaması veya eksik/yanlış yapılması sonucunda sık sık ölümler ve kalıcı sakatlıklar yaşanmaktadır. Fakat son yıllarda ilkyardım konusunda toplumların daha bilinçli bir hale gelmesiyle bu üzücü olaylardan sevindirici sonuçların alınması, bütün insanlık için umut verici bir gelişmedir.

İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü olarak yaşanan doğal afetler ve kriz döneminde ön plana çıkan ilkyardım konusundaki bilgisizlikle etkili bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla İstanbul halkına yönelik ilkyardım eğitimleri vermeye başladık.

İlkyardım Gönüllülerine verilen toplam 18 saatlik uygulamalı ilkyardım eğitiminde;

İlkyardımın tanımı ve ilkyardımcının görev ve sorumlulukları
Hava yolunun açılması,
Solunum ve Dolaşımın sağlanması,
Omurilik Travmaları

Kanamalar
Şok
Yanık
Zehirlenmeler
Uzuv Kopmaları
Kırık-Çıkıklar 
Triaj gibi konular anlatılmaktadır

01.03.2004 tarihinden bu yana İstanbul genelinde toplam 15.582 kişi ilkyardım eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Bunların 3.284’ü 2008 yılının başından bu güne kadar eğitimini tamamlayan gönüllülerimizdir.

İlkyardım eğitimleri çerçevesinde 2002 yılı itibarı ile başlayarak devam eden bir proje ile ilkyardım eğitimlerimizin önemli bir kısmını oluşturan, lise öğrencilerine yönelik eğitimlerimiz programlanmıştır. Her öğretim yılı için İstanbul’umuzun her ilçesinden belirlenen öğrenciler İlkyardım Eğitim Merkezimize getirilerek eğitime alınmıştır. Lise II öğrencilerini kapsayan bu eğitimlerde öğrenciler 20’şer kişilik gruplar halinde başlarında okulları tarafından görevlendirilen bir de öğretmenleri olduğu halde eğitime alınmaktadır.   

Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okullarımızda olması muhtemel kazalara karşı hazırlıklı olmak, gençlerimizi ilkyardım bilgileriyle donatarak toplum içinde kendilerini daha verimli kılmak, son günlerde sürekli şiddet olaylarıyla gündeme gelen okullarımızda öğrencilerimizi faydalı alanlara yönlendirmek amacı eğitimlerimizi daha da zaruri hale getirmiştir.

İlkyardım eğitimleri yanı sıra daha fazla insana ulaşmak ve ihtiyaç duyulan belirli alanlarda bilgilendirmeler sağlamak amacıyla Dikkat Halk Sağlığı Projesi geliştirilmiştir.  2 saatlik sunumlar halinde hazırlanan seminerler;

Besin, İlaç ve Mantar Zehirlenmelerinde İlkyardım
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde İlkyardım
Trafik Kazalarında İlkyardım
İş Kazalarında İlkyardım
Ev Kazalarında İlkyardım
Güneş ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Donma vak’alarında İlkyardım
Suda Boğulmalarda İlkyardım konularında hazırlanmıştır.

İstanbul’umuzun değişik ilçelerinde verilen bu seminerlerle halkımızın ilkyardım konusunda bilinçlenmesini, karşılaştıkları ilkyardım gerektiren olaylarda sağduyulu, kendinden emin bir şekilde olaya müdahale edebilmelerini ve etraftaki insanları organize ederek yaralının dakikalarla/saniyelerle süren yaşam savaşını kazanmalarına yardımcı olabilmelerini hedefliyoruz.

AIzaSyChYRvDlBKDfftOdk_iz4qYs8Ke270vcrE